Cambiar idioma

Per a les empreses

 • Competitivitat
 • Rendibilitat
 • Eficiència
 • Compromís
 • Productivitat
 • Empreses més saludables

Per als treballadors

 • Desenvolupament del talent. Conciliació de vida personal i laboral.
 • Reconeixement
 • Desenvolupament del talent.
 • Conciliació de vida personal i laboral.
 • Millora de la salut dels treballadors.

 Per al sistema nacional de salut pública

 • Disminució de la despesa pública en salut