Cambiar idioma

medicosLa incapacitat temporal no és només un problema econòmic, sinó també un dels principals problemes de la gestió empresarial, ja que suposa una pèrdua de diners i una pèrdua de productivitat, de manera que representa el 80% de les absències laborals registrades.

Les seves implicacions econòmiques i socials han provocat que, en els països de més desenvolupament industrial, en els quals les baixes per incapacitat temporal es manifesten amb una creixent virulència, es plantegi reiteradament la necessitat d’aplicar mesures efectives per pal·liar-ne les conseqüències i reduir-ne la incidència.

L’objectiu d’una correcta gestió és ajudar a minimitzar l’impacte de la incapacitat temporal en les empreses i oferir, en aquest sentit, un suport eficaç als responsables de la seva adequada gestió, sobretot als metges d’atenció primària. La participació en la gestió de l’absentisme laboral ha d’orientar-se a detectar i contribuir a corregir elements de les condicions de treball que puguin ser un risc per a la salut del treballador al seu lloc de treball i a planificar intervencions individuals i col·lectives al respecte.

L’evident relació directa de l’absentisme amb aspectes socioeconòmics propis de cada tipus d’ocupació laboral, així com la cada vegada major atenció als aspectes de seguretat i qualitat de la vida laboral, fan necessària la reflexió sobre la incapacitat temporal. Medical Economics i l’Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) proposen l’anàlisi profunda de la realitat de la IT, de les seves causes i conseqüències; una anàlisi que servirà, sens dubte, com a punt de partida per, des d’un millor coneixement, adoptar mesures per fer-ne una millor gestió i, per tant, atendre millor la població treballadora. A més, es reduiran, al mateix temps, els índexs d’absentisme laboral.

Font: http://www.amat.es/actividades/impacto_sociosanitario_y_gestion_de_la_incapacidad_temporal.3php