Cambiar idioma

El nostre objectiu és aportar coneixement i una sistemàtica validada per facilitar el trajecte de les organitzacions cap a la millora de la productivitat.

En conseqüència, el Pla Aplica es basa en un equip multidisciplinari, integrat pels principals responsables de les diferents àrees d’Activa Mutua.

Les organitzacions adherides al Pla Aplica comptaran amb un responsable específic, que coordinarà el desplegament de les seves diferents fases, així com dels programes i projectes que se’n derivin. L’objectiu és assegurar un servei personalitzat i ajustat a les necessitats de cada organització.

Hem desenvolupat una forma de treball en xarxa, de manera que els responsables disposen d’un sistema que permet generar intel·ligència col·lectiva i compartir bones pràctiques.

A més, els responsables compten amb el suport d’un equip de socis especialitzats en diferents àrees de coneixement, que aporten coneixement tècnic i científic al Pla.